Tatranská Štrba
Osada Tatranská Štrba vznikla v chotári a na území obce Štrba (známa len pod označením Štrba-stanica). Bezprostredným podnetom pre jej vznik bola stavba Košicko-bohumínskej železnice a stanice Hochwald v r. 1880, ktorú neskôr premenovali na Štrbu (pozn.. bola to pekná hrazdená stavba, ktorá stála na opačnej strana ako dnešná stanica a ponad trať viedol viadukt).
Dnešnú budovu železničnej stanice postavili v 30-tych rokoch. Do roku 1969 turistov zo Štrby a Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso vozili autobusy. V r. 1969 pri príležitosti blížiacich sa MS v lyžovaní postavila švajčiarska firma novú ozubnicovú železnicu.
Tatranská Štrba pôvodne vznikla ako dopravný uzol. Rozvoj turistického ruchu si však vyžiadal ďalšiu výstavbu a rozvoj služieb. Od r. 1960 došlo k územnej reorganizácii a Tatranská Štrba sa stala súčasťou obce Štrba (predtým bola súčasťou mesta Vysoké Tatry). V zozname obcí k 1. 7. 1960 sa prvýkrát uvádza, že obec Štrba je vytvorená z dvoch častí, a to Štrba a miestná časť Tatranská Štrba.
Tatranská Štrba sa v počiatkoch rozvíjala ako rekreačná osada. Neskôr sa skvalitnila sieť komunikácii, vrátane preloženia cesty E 18. Svoj najväčší rozvoj zaznamenala až počas MS v lyžovaní v roku 1970. Vtedy bola obnovená zubačka, benzínová pumpa a bolo vybudované sídlisko Lieskovec, autocamping. V súčasnosti je Tatranská Štrba moderná časť obce s vybudovanou infraštruktúrou a rozvíjajúcou sa výstavbou. V tesnej blízkosti Tatranskej Štrby sa nachádza chatová lokalita Lieskovec – Pálenica.

Zdroj: https://www.strba.sk/samosprava/o-obci-symboly-a-historia/tatranska-strba/
Podnet na vznik Tatranskej Štrby dala výstavba Košicko-bohumínskej železnice, uvedenej do prevádzky v roku 1871. Dôležitá dopravná tepna prechádzala 4 km severne od Štrby a výrazným spôsobom sprístupnila Tatry pre návštevníkov. Vznik a vybudovanie kúpeľov Štrbské Pleso si vyžiadal vybudovanie spojenia pre zásobovanie i dopravu turistov i pacientov a preto bola v roku 1896 vybudovaná trať Štrba – Štrbské Pleso. V chotári Štrby tak vznikol dopravný uzol Štrba-stanica, okolo ktorej bola vybudovaná osada.

Pri územnej reorganizácii Česko-Slovenska v roku 1960 bola osada pričlenená k obci Štrba. Podnet na veľký rozvoj a premenu osady na nové stredisko turistického ruchu na podhorí Tatier dalo konanie Majstrovstiev sveta v lyžovaní v roku 1970. Nevyhnutné budovanie infraštruktúry (bola vybudovaná nová zubačka, benzínová pumpa, autokemping, sídlisko Lieskovec a preložená cesta I/18) a služieb prispelo k modernej tvári miestnej časti.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatransk%C3%A1_%C5%A0trba
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram